Datavernerklæring

I. Generelt 

1. Informasjon om innsamling av personopplysninger

I det følgende informerer vi om behandlingen av personopplysninger som er samlet inn ved bruk av nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan identifisere deg personlig, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, brukeratferd.

Ansvarlig i forhold til Art. 4, avsn. 7 i EUs generelle personvernforordning (GDPR) er Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Tyskland, telefon: 49(0)511-87989280, e-post: dekktest@delti.com, nettsted: www.dekktest.com (heretter omtalt som „ansvarlig“, se også vårt Impressum). Du kan nå vårt Personvernombud på datenschutz@delti.com eller på vår postadresse rettet til «Personvernombudet».

Bruken av nettstedet vårt er i utgangspunktet mulig uten behandling av personopplysninger. Les mer under de tilsvarende punkter nedenfor for mer informasjon om de (personlige) opplysningene som er blitt elektronisk overført fra deg. Hvis vi betror enkeltoppgaver i forbindelse med våre tjenester til andre tjenesteleverandører, eller hvis vi ønsker å bruke dine opplysninger til markedsføringsformål, informerer vi i detalj om dette nedenfor. Avslutningsvis forklarer vi også de angitte kriteriene for oppbevaring av opplysninger.

2. Formål og rettsgrunnlag for behandlingen

Med mindre annet er beskrevet eller spesifisert, er formålet med vår opplysningbehandlingsvirksomhet å arbeide mot våre forretningsmål.

Vi bruker forskjellige rettslige grunnlag for behandlingen av opplysninger.

 • Hvis du gir oss samtykke til bestemte prosedyrer for behandling av personopplysninger, er art. 6 I, bokst. a i GDPR det rettslige grunnlaget (heretter også bare kalt «samtykke»).
 • Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en kontrakt, der den (potensielle) avtalepartneren er den det angår, f.eks hvis du foretar en registrering for å benytte deg av en tjeneste (evalueringsplattform) og behandling av opplysningene er nødvendig for levering av tjenestene, er art. 6 I, bokst. b i GDPR det rettslige grunnlaget (heretter også bare kalt «kontraktsytelse»).
 • Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å overholde en lovmessig forpliktelse, f.eks for å overholde skatteopplysningsansvar, er art. 6 I, bokst. c i GDPR det rettslige grunnlaget.
 • Hvis behandlingen av personopplysninger er livsviktig for den registrerte eller en annen naturlig person, f.eks hvis en besøkende på et av våre lagre skader seg og vedkommendes opplysninger må gis videre til lege og/eller sykehus, er art. 6 I, bokst. d i GDPR det rettslige grunnlaget.
 • Behandlingen av personopplysninger kan, i følge art. 6 I, bokst. f i GDPR være tillatt i henhold til lov om personvern, dersom det er nødvendig for å beskytte en legitim interesse for vårt foretak eller for en tredjepart, med mindre den berørtes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter overstyrer dette (heretter også kalt «legitim interesse»). Vi anser at gjennomføringen av vår forretningsvirksomhet med det formål å beskytte våre medarbeideres arbeidsplasser og våre aksjonærers interesser som våre grunnleggende legitime interesser. Dette faller også sammen med det den europeiske lovgiveren beskriver som selskapers legitime interesser. Dermed kan en gå ut fra legitim interesse dersom den berørte og selskapet er i et kundeforhold, (47. kap., punkt 2 i GDPR), eller hvis personopplysningene behandles for direkte markedsføringsformål.
 • Dersom vi uten samtykke sender markedsføringsrettede e-poster som reklame for egne lignende produkter til registrerte brukere som har gitt oss sin e-postadresse ved registrering og dersom vi under denne innsamlingen av data har gjort oppmerksom på denne bruksmuligheten og retten til når som helst å tilbakekalle denne bruken av data, uten at det for dette vil oppstå andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunnsatsene, kan vi påberope oss § 7, avsn. 3 i UWG.

3. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 • Rett til informasjon
 • Rett til korrigering eller sletting
 • Rett til begrensning av behandling
 • Rett til å motsette deg behandlingen
 • Rett til overførbarhet for data

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet over vår behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er beskrevet i 3. kapittel i GDPR. Den ansvarlige datavernmyndigheten er delstaten Niedersachsens representant for datavern med kontor på adressen Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, Tyskland https://www.lfd.niedersachsen.de.

4. Innsigelser mot behandling eller tilbaketrekking av samtykke til behandling av dine opplysninger

Hvis du har gitt samtykke til behandling av opplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette. En slik tilbakekalling av samtykke vil påvirke den fremtidige behandlingen av dine opplysninger etter at du har gitt oss beskjed.

I den grad vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på interessebalansen, kan du motsette deg behandlingen. Dette er tilfellet hvis behandlingen ikke er spesifikt nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, noe vi vil påpeke ved beskrivelsene av hver av de følgende funksjonene. I tilfelle en slik uenighet, ber vi deg om å forklare årsakene til at vi ikke får lov til å behandle dine personopplysninger. I tilfeller der du har motsatt deg behandling vil vi undersøke situasjonen, og enten avbryte eller tilpasse behandlingen, eller gi deg en begrunnelse for våre legitime grunner til å fortsette behandlingen.

Du kan selvfølgelig til enhver tid motsette deg behandling av dine personopplysninger for annonsering og analyse. Du kan ta kontakt med oss om tilbaketrekking av samtykke ved å bruke kontaktinformasjonen i paragraf 1.

5. Mottakere og kategorier av mottakere av dine personopplysninger

Opplysninger om våre kunder er viktige for oss, og hjelper oss å optimalisere våre tilbud. Informasjon som vi mottar, gir vi utelukkende videre til tredjepart som beskrevet nedenfor:

Tilknyttede selskaper: For å behandle bestillinger, gir Delticom personopplysninger (og brukeropplysninger) videre til tilknyttede selskaper og deres datterselskaper.
Disse selskapene er enten underlagt denne personvernerklæringen, eller følger retningslinjer som gir minst like stor beskyttelse som denne personvernerklæringen.

Tjenesteytere: Vi lar andre selskaper og enkeltpersoner utføre oppgaver for oss. Eksempler på dette kan være bl.a. levering av pakker, forsendelse av brev eller e-poster, gjennomføring av betalinger (kredittkort, debitering og fakturering), vedlikehold av kundelister, analyse av våre databaser, markedsføringstiltak og kundeservice. Disse tjenesteyterne har tilgang til personopplysninger som de behøver for å utføre sine oppgaver. De har imidlertid ikke tillatelse til å bruke disse til andre formål. Utover dette er de forpliktet til å behandle opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen og med tysk personvernlovgivning.

Tjenesteytere utenfor EU/EØS: Vi kan ikke utelukke at dine opplysninger blir overført til tredjeparts tjenesteytere. Vi krever at alle tjenesteytere, i henhold til artikkel 28, avsn. 4 i GDPR, forplikter seg til å overholde tilstrekkelige og hensiktsmessige garantier i samsvar med artikkel 44 ff. GDPR (Overføring til tredjeparts land).

Eventuelt har du mulighet til å delta i en spørreundersøkelse og gi oss lov til å dele dine opplysninger med en tredjepart for markedsføringsformål. Bare dersom du aktivt bekrefter dette valget, vil vi dele dine opplysninger med utvalgte samarbeidspartnere, eller sende deg tilbud på vegne av andre selskaper. I den grad dette skjer, mottar disse selskapene verken navnet ditt, adressen din, eller annen informasjon som kan identifisere deg som person. Spørreundersøkelsen og tillatelsen til å dele dine opplysninger med en tredjepart for markedsføringsformål holdes adskilt. Det betyr at du også kan fylle ut markedsundersøkelsen, uten å gi oss tillatelse til å dele dine opplysninger med andre, eller motsatt, hvis du ønsker dette. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6, avsn.1, bokst. a i GDPR («Samtykke»).

Beskyttelse av Delticom og tredjepart: Vi offentliggjør kundekontoer og personopplysninger hvis vi er lovmessig forpliktet til dette, eller når en slik deling av informasjon er påkrevd for å oppfylle våre allmenne vilkår og betingelser eller andre avtaler, samt for å beskytte våre rettigheter og våre kunders og en eventuell tredjeparts rettigheter. Dette medfører en datautveksling med selskaper som har spesialisert seg på forebygging og minimering av misbruk og kredittkortsvindel. Det presiseres uttrykkelig at det i denne sammenheng ikke vil skje noen deling av forretningsmessig informasjon med disse selskapene som strider mot denne personvernerklæringen.

Frivillig deling av data: Etter en vellykket avgitt evaluering, har du mulighet til å delta frivillig i en markedsundersøkelse som kan bidra til å ytterligere forbedre de tjenestene som vi tilbyr deg.
Eksempel: Utsendelse av nyhetsbrev for samarbeidende selskaper. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6, avsn.1, bokst. a i GDPR («Samtykke»).

6. Kriterier for lagring av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i samsvar med det juridiske grunnlaget som er angitt i denne erklæringen og lagrer personopplysninger. Dersom opplysningene ikke lenger rutinemessig kreves for å inngå kontrakt eller oppfylle innholdet i kontrakten, vil de bli slettet i henhold til den respektive lovbestemte oppbevaringsperiode. For eksempel er det her snakk om forpliktelser knyttet til skatt eller forretningsrettslige forpliktelser knyttet til lagring i 6 eller 10 år, i henhold til § 257 i HGB eller § 147 i AO.

Personlige data som samles inn og vises som en del av en testrapport, lagres og lagres til du sletter den, motsetter deg bruken av dataene eller til vi bringer tjenesten til opphør. Dersom testrapporter skulle bli gjenstand for en rettslig tvist (f.eks. som følge av en klage, brudd på konkurranselov eller industrielle eiendomsrettigheter) med strafferettslig relevans, vil oppføringene og øvrige data som gjelder deg bli lagret i løpet av rettssaken og i ytterligere tre år fra begynnelsen av den fristen loven setter, idet denne tidsperioden begynner å løpe det påfølgende året. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6, avsn. 1, bokst. f i GPDR („legitim interesse“).

Hvis vi svarer på andre spørsmål uten et løpende avtaleforhold, lagrer vi denne kommunikasjonen i tre år i samsvar med lovfestede frister, med mindre de ovennevnte tidsperiodene knyttet til forretningslov og beskatning må overholdes. Lagringen over en periode på tre år finner sted i vår legitime interesse for ethvert juridisk forsvar mot påståtte krav basert på vår informasjon. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 I, bokst. f i GPDR („legitim interesse“).

7. Nyhetsbrev

Vi tilbyr deg muligheten til å abonnere på vårt nyhetsbrev, f.eks på https://www.dekktest.com/web/pages/newsletter. Vi sender nyhetsbrev kun dersom du har gitt oss ditt samtykke eller dersom det foreligger en tillatelse med hjemmel i lov.

For å forhindre at noen uautorisert legger inn fremmede e-postadresser for nyhetsbrevet, bruker vi såk. dobbeltvalgsprosedyre. Her vil du motta en bekreftende e-post etter registrering. Registreringsprosessen protokollføres for å oppfylle våre rettslige krav til etterrettlighet.

Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrev, kan du når som helst via https://www.dekktest.com/web/pages/newsletter f.eks. Kontaktformular henvende deg til oss for å bli slettet eller så kan du sende oss en e-post ved å skrive til dekktest@delti.com. I fremtiden kan du også gjøre dette ganske enkelt ved å velge innstillinger på din brukerkonto – «Min konto».

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen i tilfelle samtykke er gitt er art. 6, avsn. 1, s. 1, bokst. a i GPDR. Foreligger det intet samtykke er det rettslige grunnlaget § 7, avsn. 3 i UWG.

8. Endringer ved Personvernerklæringen

Endringer eller tilpasninger av personvernreglene kan bli pålagt i fremtiden av juridiske og/eller organisatoriske grunner. Vær oppmerksom på den gjeldende versjonen av vår personvernerklæring.

II. Behandling av opplysninger for individuelle bruksområder

1. Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Ved kun informativ bruk av nettsiden, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss opplysninger, samler vi kun inn de personopplysningene som nettleseren din overfører til vår server. Hvis du ønsker å se på vår nettside, samler vi inn følgende opplysninger som er teknisk nødvendig for å vise vår nettside og sikre stabilitet og sikkerhet:

 • IP-Adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innhold i forespørselen (konkret side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • hver overførte mengde data
 • Nettsiden som forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og dets overflate
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren

I tillegg til de opplysningene som er nevnt her, lagres informasjonskapsler (cookies) på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskaplser er små tekstfiler som blir lagret på harddisken din, og knyttes til nettleseren din, og som lar den enhet som plasserte informasjonskapselen, (i dette tilfellet oss), motta visse typer opplysninger. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Du hjelper oss på denne måten til å gjøre internett-tilbudet mer brukervennlig og generelt mer effektivt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6, avsn. 1, s. 1, bokst. f i GPDR („legitim interesse“). 

2. Forespørsler

Når du kontakter oss via e-post eller ved å bruke et kontaktskjema, vil informasjonen du oppgir, (din e-postadresse, eventuelt ditt navn og telefonnummer), bli lagret av oss for at vi skal kunne svare på dine spørsmål. Vi vil slette de opplysningene som mottas i en slik sammenheng når lagring ikke lenger er nødvendig, eller vi vil begrense behandlingen av dem hvis det er lovfestede krav til videre oppbevaring.

Hvis du blir kunde hos oss og f.eks har spørsmål om, eller klager knyttet til vår tjeneste (evalueringsplattformen), er det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene art. 6 avsn.1 nr 1 pkt. b i GDPR («kontraktoppfyllelse») Hvis du ikke skulle bli kunde av oss, er rettsgrunnlaget art. 6, avsn. 1, s. 1, bokst. f i GPDR („legitim interesse“).

3. Flere funksjoner og tilbud på nettstedet vårt

I tillegg til den rent informative bruken av nettstedet vårt, tilbyr vi ulike tjenester som du kan benytte hvis du ønsker det. For å kunne gjøre dette, må du vanligvis oppgi ytterligere personopplysninger som vi vil bruke for å kunne yte tjenesten, og som de tidligere nevnte personvernprinsippene gjelder for.

Til en del av behandlingen bruker vi eksterne tjenesteleverandører for behandling av dine personopplysninger. Disse har blitt nøye utvalgt og innleid av oss, og de er bundet av våre instruksjoner.

Videre kan vi sende videre dine personopplysninger til tredjeparter, dersom deltagelser, konkurranser, kontrakter eller lignende tjenester tilbys av oss i samarbeid med partnere. For mer informasjon ang. dette, oppgi dine personopplysninger eller se beskrivelsen av tilbudet.

Hvis våre tjenesteleverandører eller partnere holder til i et land utenfor EØS, vil vi informere deg om konsekvensene av dette forholdet i beskrivelsene av tilbudet.

4. Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, i det omfanget og på den måten som forklares nedenfor.

Øktbaserte informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Til disse hører spesielt sesjonskapslene. Disse lagrer en såkalt økt-ID, som gjør at ulike forespørsler fra din nettleser kan tilordnes til den vanlige økten. Dette vil gjøre at datamaskinen din blir gjenkjent når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktkapslene slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.

Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt periode, noe som kan variere fra kapsel til kapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din.

Du kan konfigurere nettleserinnstillingen i henhold til dine ønsker, og f.eks avslå tredjeparts informasjonskapsler, eller alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du da kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

Vi bruker også informasjonskapsler for å identifisere deg ved oppfølgende besøk hvis du har en konto hos oss eller for å evaluere effektiviteten av markedsføringsaktiviteter, f.eks. hvis du kommer til oss via et nettsted som tilhører en spesiell partner, eller via en spesiell reklame. Disse informasjonskapslene lagres i opptil 30 dager.

De benyttede flash-informasjonskapslene registreres ikke av nettleseren din, men via flash-plug-in-modulen. Videre bruker vi HTML5-lagringsobjekter som er lagret på enheten din. Disse objektene lagrer de nødvendige opplysningene uavhengig av nettleseren din og har ingen utløpsdato. Hvis du ikke vil behandle flash-informasjonskapslene, må du installere et adekvat tilleggsprogram, som du f.eks. finner for Mozilla Firefox på https://addons.mozilla.org/de/firefox/ oder für Google Chrome unter https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Du kan forhindre bruk av HTML5-lagringsobjekter ved å bruke privat modus i nettleseren din. I tillegg anbefaler vi at du regelmessig sletter informasjonskapslene og nettleserloggen manuelt.

5. Bruk av dekktest-brukerkontoer (administrering av dine testrapporter)

Du kan frivillig opprette en brukerkonto. Derigjennom kan du blant andre funksjoner endre dine testrapporter, legge til dine kontaktopplysninger i testrapporten, eller slette testrapporter på egen hånd. Du kan også lagre din korrespondanse med Delticom.

Hvis du ønsker å registrere deg for å opprette en brukerkonto, samler vi inn brukernavn, e-postadresse, etternavn, et passord du velger selv og som tilfredsstiller våre sikkerhetsstandarder, samt postnummer og landet du bor i. Innloggingsmasken har som standard den egenskapen at ingen andre personopplysninger vil bli publisert når en testrapport publiseres.

Dine siste innloggingsdata med dato, dag og klokkeslett vises og lagres til du sletter rapporten, motsetter deg bruken av dataene eller til vi bringer tjenesten til opphør.

Hvis du oppretter en konto under «Min konto», vil opplysningene du gir, bli tilbakekallelige. Alle andre data, inkludert brukerkontoen din, kan du alltid slette i kundeområdet. Det rettslige grunnlaget for bruk er artikkel 6, avsn. 1, s. 1, bokst. f i GPDR („legitim interesse“).

Vi kan også behandle opplysningene du oppgir for å informere deg om andre interessante produkter fra vår portefølje eller for å sende deg e-post med teknisk informasjon.

III. Informasjonskapsler/nettanalyse/brukerbasert elektronisk annonsering

1. Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalyse-tjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker "Cookies", informasjonskapsler, som er lagret på datamaskinen, til å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som informasjonskapslene gir om din bruk av dette nettstedet blir vanligvis overført til en Google-server i USA og blir lagret der. Ved aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, vil din IP-adresse bli avkortet innen medlemsstatene i EU eller andre parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen blir overført til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og gi andre tjenester relatert til bruken av nettstedet og internett til eieren av nettstedet.

Den IP-adressen som overføres fra nettleseren din som en del av Google Analytics vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler med en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din; vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil du eventuelt ikke kunne bruke alle funksjonene fullt ut på dette nettstedet. Du kan også forhindre at Google samler inn de dataene som genereres av informasjonskapselen, og som er relatert til din bruk av nettstedet, (inkludert din IP-adresse), samt behandling av disse opplysningene hos Google, ved hjelp av nedlasting og installasjon av en nettleser-plug-in som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen "_anonymizeIp ()". Som et resultat blir IP-adresser behandlet i forkortet utgave, og en tilknytning til en enkeltperson kan utelukkes. Hvis opplysningene som er samlet inn om deg er tildelt en personlig referanse, blir den umiddelbart utelukket og personopplysningene slettes umiddelbart.

Vi bruker Google Analytics til å analysere og regelmessig forbedre bruken av nettstedet vårt. Med statistikken kan vi forbedre tilbudet og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For de unike tilfellene der personopplysninger blir overført til USA, er Google underlagt EU-US PrivacyShield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det rettslige grunnlaget for å bruke Google Analytics er art. 6, avsn. 1, s. 1, bokst. f i GDPR.

Tredjepartsinformasjon: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faksnr. +353 (1) 436 1001. Brukervilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Informasjon om personvern: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, og personvernerklæringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dette nettstedet bruker også Google Analytics til å analysere brukertrafikk gjennom en bruker-ID. Du kan deaktivere kryssanalyse av brukeratferden din ved å gå til din kundekonto under "Mine opplysninger", "Personopplysninger".

Dette nettstedet bruker også Google Analytics til å analysere brukertrafikk gjennom en bruker-ID. Du kan deaktivere kryssanalyse av brukeratferden din ved å gå til din kundekonto under "Mine opplysninger", "Personopplysninger".

2. Googlekode-administrator

Vi benytter oss av GTM fra Google Inc. („Google“). Gjennom denne kan en administrere koder knyttet til nettsider via en overflate. Til dette formålet implementerer GTM koder. Informasjonskapsler blir ikke brukt og personopplysninger blir ikke samlet inn, men GTM utløser tilleggskoder, som igjen kan samle inn data. GTM har ikke tilgang til disse dataene. Hvis det foretas en deaktivering på det respektive domenet eller informasjonskapselnivået, forblir det i kraft for alle sporingskoder, i den grad disse er implementert med GTM. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6, avsn. 1, bokstav f i GPDR (legitim interesse), for å gjøre vår tjeneste så brukervennlig som mulig.

Tredjepartsinformasjon: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faksnr. +353 (1) 436 1001. 

Google har underlagt seg EU-US Privacy Shield, se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det rettslige grunnlaget for å bruke Google Analytics er art. 6, avsn. 1, s. 1, bokst. f i GDPR.

Oversikt over datavern: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Dette nettstedet bruker nettanalysetjenesten Adobe Analytics (Omniture) for å analysere og regelmessig forbedre bruken av nettstedet vårt. Med statistikken kan vi forbedre tilbudet og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For de unike tilfellene der personopplysninger blir overført til USA, er Adobe underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det rettslige grunnlaget for bruken av Adobe Analytics er art. 6, avsn. 1, s. 1, bokst. f i GDPR. Det er i vår legitime interesse å gjennom en brukeranalyse forbedre vår service.

For å kunne gjennomføre denne analysen, blir informasjonskapsler (mer om dette i punkt 4 overfor) lagret på din PC. Informasjonen som samles inn inn på denne måten lagres på servere, også i USA. Hvis du motsetter deg lagring av informasjonskapsler, gjør vi oppmerksom på at du eventuelt ikke vil kunne benytte dette nettstedet fullt ut. Å motsette seg lagring av informasjonskapsler er mulig ved å gjøre innstillinger i nettleseren din, eller ved å klikke på «Avmelding» på http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Dette nettstedet bruker Adobe Analytics (Omniture) med innstillingen „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ og „Obfuscate IP-Removed“, som vil forkorte din IP-adresse ved siste oktett og erstatte den med en generisk, dvs, ikke tildelbar, IP-Adresse. Identifisering av en enkeltperson er dermed umulig.

Tredjepartsinformasjon: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland; e-post: privacy@adobe.com; Personvern: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html. 

4. Optimizely

Vi bruker Optimizelys webanalysetjeneste, «Optimizely», Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, for å forbedre og videreutvikle våre nettsteder. Dette gjør vi ved å teste individuelle sider - for eksempel ved å finne ut om optimal plassering av innhold og ved å samle inn statistiske data. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger. Informasjonen om din bruk av dette nettstedet sendes anonymt til Optimizely i USA og lagres på serverne der. Det juridiske grunnlaget for bruk av plug-in-modulene er art. 6, avsn. 1, s. 1, bokst. f i GPDR („legitim interesse“). Det er i vår legitime interesse å gjennom en brukeranalyse forbedre vår service.

For informasjon om personvern hos Optimizely, vennligst besøk: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely har underlagt seg EU-US-Privacy-Shield:
https://www.privacyshield.gov/list. Du kan deaktivere Optimizely i henhold til instruksjonene som finnes under denne lenken: https://www.optimizely.com/opt_out.